Postrojenja posebne namjene

CERN - EUROPSKI CENTAR ZA NUKLEARNA ISTRAŽIVANJA ŠVICARSKA
KONČAR - ENERGETSKI TRANSFORMATORI - ISPITNA STANICA HRVATSKA
KONČAR - D&ST - ISPITNA STANICA
HRVATSKA
KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI - ISPITNA STANICA HRVATSKA
SMIT TRANSFORMATOREN B.V.
- ISPITNA STANICA, NAMOTAONA, KONDENZATORSKO POSTROJENJE, SABIRNICE 4,5 kA
NIZOZEMSKA
Proizvodi i usluge
Foto galerija