Arhiva

REFERENCE (Iz arhive Društva, do 1991. god.)


Društvo KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. je učestvovalo u izradi dokumentacije, nadzoru nad montažom, u obavljanju montažnih radova, ispitivanju i puštanju u pogon, kompleksnih postrojenja kao cjeline ili pojedinih segmenata u postrojenjima slijedećih objekata.

1. PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

- TERMOELEKTRANE:
TE RIJEKA (1x25 MVA) HRVATSKA
TE PLOMIN (1x156,3 MVA) HRVATSKA
EL-TO ZAGREB (1x37,5 MVA) HRVATSKA
TE-TO ZAGREB (2x40 MVA) + (1x150 MVA) HRVATSKA
TE JERTOVEC (2x16 MVA) HRVATSKA
PTE DUJMOVAČA (2x28 MVA) HRVATSKA
TE-TO LJUBLJANA (1x63 MVA ) SLOVENIJA
TE TRBOVLJE (1x156 MVA) SLOVENIJA
NE KRŠKO (1x670 MVA) SLOVENIJA
TE-TO BEOGRAD (2x40 MVA) SRBIJA
TE KHARTOUM-NORTH (2x50 MVA) SUDAN
- HIDROELEKTRANE:
HE ZAKUČAC (4x120 MVA) + (2x150 MVA) HRVATSKA
HE ĐALE (2x24 MVA) HRVATSKA
RHE OBROVAC (2x155 MVA) HRVATSKA
HE SENJ (3x80 MVA) HRVATSKA
HE GOJAK (3X20 MVA) HRVATSKA
HE VARAŽDIN (2x50 MVA) HRVATSKA
HE ČAKOVEC (2x42 MVA) HRVATSKA
HE DUBRAVA (2x42 MVA) HRVATSKA
HE PERUĆICA (5x40 MVA) + (2x65 MVA) CRNA GORA
HE PIVA-MRATINJE (3x120 MVA) CRNA GORA
HE SOLKAN (3x13 MVA) SLOVENIJA
HE VUHRED (3x22 MVA) SLOVENIJA
HE VRHOVO (3x14,3 MVA) SLOVENIJA
HE VRUTOK (4x42 MVA) SLOVENIJA
HE TIKVEŠ (2x26 MVA) MEKEDONIJA
HE ŠPILJE (3x26 MVA) MAKEDONIJA
HPS HEMREN DAM (2x27,8 MVA) IRAK
HPS HADITHA (6x128 MVA) IRAK
HPS MENZELET (4x33 MVA) TURSKA
HPS STRATOS (2x84 MVA) GRČKA
HPS BANIEYA (2x2,8 MVA) GVINEJA

2. PRIJENOS I DISTRUBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

- TRAFOSTANICE NAPONA 400 kV:
TS KONJSKO (400/220/110 kV) HRVATSKA
TS MELINA (400/220/110 kV) HRVATSKA
TS FASA (400/230/66/20 kV) IRAN
TS YAZD (400/63/11 kV) IRAN
TS ELBASAN (400/220/110 kV) ALBANIJA
- TRAFOSTANICE NAPONA 220 kV:
TS MRACLIN (220/110 kV) HRVATSKA
TS VRBORAN (220/110 kV) HRVATSKA
TS MEĐURIĆ (220/110 kV) HRVATSKA
TS BILICE (220/110 kV) HRVATSKA
TS TITOGRAD CRNA GORA
TS ELKALUBIA (220/66/11 kV) EGIPAT
TS GERGA (220/66/33/11 kV) EGIPAT

3. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA:

- TVORNICA CEMENTA:
SLOBODA - ZAGREB HRVATSKA
DALMACIJA CEMENT - SPLIT HRVATSKA
UMAG HRVATSKA
USJE - SKOPJE MAKEDONIJA
BEOČIN SRBIJA
NOVI POPOVAC SRBIJA
RABAK SUDAN
TASLUJA IRAK
- TVORNICA PAPIRA I CELULOZE:
ZAGREB HRVATSKA
RIJEKA HRVATSKA
BELIŠĆE HRVATSKA
NATRON - MAGLAJ BOSNA I HERCEGOVINA
BANJA LUKA BOSNA I HECEGOVINA
DRVAR BOSNA I HERCEGOVINA
PRIJEDOR BOSNA I HERCEGOVINA
PELEIDERER - RHEDA NJEMAČKA
- TVORNICA ŠEĆERA:
ŽUPANJA HRVATSKA
VIROVITICA HRVATSKA
BELI MANASTIR HRVATSKA
OSIJEK HRVATSKA
BEOGRAD SRBIJA
VRBAS SRBIJA
ŠABAC SRBIJA
KOCELJEVO SRBIJA
- KEMIJSKA INDUSTRIJA:
"PLIVA" - ZAGREB HRVATSKA
FABRIKA SODE - LUKAVAC BOSNA I HERCEGOVINA
HAK - TUZLA BOSNA I HERCEGOVINA
"ZORKA" - ŠABAC BOSNA I HERCEGOVINA
VISKOZA - LOZNICA SRBIJA

4. BAZIČNA INDUSTRIJA

- ŽELJEZARE:
SISAK HRVATSKA
SPLIT HRVATSKA
SKOPJE MAKEDONIJA
SMEDEREVO SRBIJA
NIKŠIĆ CRNA GORA
ZENICA BOSNA I HERCEGOVINA
JESENICE SLOVENIJA
TRIPOLI LIBIJA
- TVORNICA ALUMINIJA:
"TLM" ŠIBENIK HRVATSKA
- POVRŠINSKI KOPOVI BAGERI, ODLAGAČI:
BITOLA MAKEDONIJA
KOSTOLAC SRBIJA
DRMNO SRBIJA
KOLUBARA SRBIJA
DOBRO SELO SRBIJA
ŠIKULJE BOSNA I HERCEGOVINA
DUBRAVE BOSNA I HERCEGOVINA
KLETTWITZ NJEMAČKA
KARDIA GRČKA

- NAFTA, PLIN, KEMIJA, PETROKEMIJA

RAFINERIJE NAFTE:
SISAK HRVATSKA
RIJEKA HRVATSKA
BOSANSKI BROD BOSNA I HERCEGOVINA
PANČEVO SRBIJA
LENDAVA SLOVENIJA
NAFTNI TERMINAL - MATANZAZ KUBA
PLIN:
MOLVE HRVATSKA
BENIČANCI HRVATSKA
LEGRAD HRVATSKA
BOKŠIĆ HRVATSKA
PETROKEMIJA:
KUTINA HRVATSKA
OKI-ZAGREB HRVATSKA
ETAN-IVANIĆ GRAD HRVATSKA
ETILEN-ZAGREB HRVATSKA
DINA-OMIŠALJ HRVATSKA
CRPNE STANICE:
TS-CS KIRKUK IRAK
TS-CS EGIPAT (6 kom) EGIPAT
TS-CS BOSUT HRVATSKA
TS-CS ZVIR HRVATSKA
TS-CS MARTINŠČICA HRVATSKA
TS-CS MALA MLAKA HRVATSKA

5. GRADITELJSTVO

CIMOS - ZAGREB HRVATSKA
AKADEMIJA NAUKA RUSIJA
HOTEL GOSSNAB RUSIJA
HOTEL MEGION RUSIJA

6. TRANSPORT

Vršimo usluge transporta i istovara klasičnog tereta i specijalnih tereta.

TS MATULJI - transformator HRVATSKA
HEP - ZAGREB - transport transformatora HRVATSKA
INA-Rafinerija RIJEKA - transport transformatora HRVATSKA
KONČAR-ZAGREB - transport opreme, transformatora i generatora HRVATSKA
TS STENJEVAC - transformator HRVATSKA
TVORNICA DUHANA - smještaj strojeva HRVATSKA
TLM - RAŽINE - transformator HRVATSKA
H.E. SENJ - transformator HRVATSKA
HE VRHOVO - transport generatora SLOVENIJA
HE VIŠEGRAD - transport opreme, transformatora i generatora BOSNA I HERCEGOVINA
Proizvodi i usluge
Foto galerija