Ispitivanje i puštanje u pogon

 • kontrola kvalitete nakon izvršene ugradnje i ožičenja, funkcijsko ispitivanje ugrađene opreme i stavljanje postrojenja u pogon
 • izrada izvješća o izvršenim ispitivanjima
 • nadzor nad ispitivanjem
 • koordiniranje aktivnosti pri izgradnji kompleksnih elektroenergetskih i industrijskih postrojenja
 • dokazivanje kapaciteta u probnom pogonu
 • educiranje pogonskog osoblja
 • analize uzroka kvara
 • konzultacije
 • izrada elaborata podešenja relejne zaštite
 • specijalna mjerenja i ispitivanja u postrojenju
  • primarno injektiranje struje do 8 kA AC
  • VN ispitivanje kabela i postrojenja,
  • mjerenje padova napona na kontaktnim i spojnim mjestima,
  • snimanje krivulja magnetiziranja mjernih transformatora,
  • mjerenje prijenosnih omjera transformatora
  • parametriranje, podešavanje i ispitivanje numeričke zaštite,
  • oscilografiranje prijelaznih pojava (sinkronost polova prekidača, zalet motora, selektivnost zaštite i sl.)
  • termovizijsko snimanje i analiza stanja opreme u pogonu,
  • mjerenje specifičnog el.otpora tla,
  • mjerenje karakteristika uzemljivača postrojenja itd.

 

Reference
Foto galerija