Novosti

Končar - Montažni inženjering završio instalaciju i integraciju opreme prema potpisanom Ugovoru s Ministarstvom unutarnjih poslova za nadogradnju sustava VTMIS za nadzor plave granice

1. 3. 2017 Sukladno potpisanom Ugovoru s Ministarstvom unutarnjih poslova za nadogradnju sustava VTMIS, za nadzor plave granice, društvo Končar - Montažni inženjering je završilo isporuku opreme, instalaciju i integraciju opreme na ugovorenim lokacijama te predalo kompletan sustav za nadzor plave granice naručitelju.VTMIS sustav za nadzor plave granice - lokacija PalagružaProjekt je financiran iz „Schengen facility“ fonda koji je instrument namijenjen za pomoć članicama EU da dostignu zahtjeve EU za kontrolom i zaštitom nove Schengenske granice.

Navedeni posao je jedan u nizu koji je Končar - Montažni inženjering s tvrtkom SAAB ab ugovorio s različitim naručiteljima tijekom zadnji devet godina.

U sklopu ovog ugovora isporučena je oprema i izvršena montaža 4 radara, 19 kamera velikog dometa, 7 termovizijskih kamera velikog dometa, 4 hibridna sustava napajanja te ostala ugovorena pomoćna oprema. Radovi su se odvijali na ukupno 43 lokacije od Savudrije na sjeveru do Molunta na jugu na kojima su instalirani navedeni senzori i komunikacijska oprema (radio linkovi) s pripadajućim uređajima, temeljem izvedbeno tehničkih rješenja i glavnih projekata koje je izradio Končar - Montažni inženjering.

Hibridne sustave napajanja je isporučio i pustio u pogon Končar – Institut za elektrotehniku d.d.

Svi podaci sa senzora (kamere i radari) koji predstavljaju lokalni prikaz trenutnog stanja pomorskog područja koji se nadzire, prosljeđuju se na servere u glavnom centru gdje se  podaci obrađuju i integriraju u jedinstvenu sliku cijelog pomorskog područja na Jadranu.

Na ovakvom prikazu je moguće vidjeti sve plovne objekte na Jadranu sa svim potrebnim i zahtijevanim informacijama o tim plovnim objektima u realnom vremenu i trenutni video prikaz tog plovnog objekta te njegovo automatsko video praćenje putem informacija o poziciji koje radar dostavlja u sustav.

Aplikaciju CoastWatch koja omogućuje navedeni prikaz i ugovorene funkcionalnosti razvio je naš podizvoditelj i partner za ovakvu vrstu poslova SAAB ab, koji je izvršio integraciju u postojeći VTMIS sustav.

U nacionalnom policijskom pomorskom centru za nadzor plave granice Zadar instalirane su operatorske konzole na kojima djelatnici granične pomorske policije preko aplikacije CoastWatch prate i nadziru cjelokupni pomorski promet na Jadranu i plavoj granici te izvršavaju svoje zakonom utvrđene policijske aktivnosti.

Nakon višednevnog testiranja cijelog sustava u svim vremenskim uvjetima (noć/dan) i provjere svih zadanih funkcionalnosti u nacionalnom policijskom pomorskom centru za nadzor plave granice Zadar,  kompletan sustav je predan na korištenje naručitelju Ministarstvu unutarnjih poslova.

Cijeli sustav je pod garancijom u trajanju od godinu dana u sklopu koje su planirana održavanja i kontrole svih instaliranih senzora.