Novosti

Rekonstrukcija postrojenja 110 kV u TS 110/20 kV Lovran

20. 11. 2017

Društvo Končar - Montažni inženjering d.d. ugovorilo je nabavu primarne i sekundarne opreme s ugradnjom te građevinsko uređenje komandne zgrade postrojenja 110 kV u TS 110/20 kV Lovran. Ugovor uključuje projektiranje, isporuku opreme i rekonstrukciju rasklopnog postrojenja 110 kV i zgrade sa zamjenom primarne opreme 110 kV te pripadajuće sekundarne opreme (relejna zaštita, upravljanje, SCADA, mjerenje i telekomunikacije) uključujući AC i DC razvode. 

RP 110 kV u TS 110/20 kV Lovran, sastoji se od  glavnih i pomoćnih sabirnica, dva vodna polja, dva transformatorska polja i spojno-mjernog polja.

Rekonstrukcija će se izvoditi polje po polje, dok će preostali dio rasklopišta 110 kV biti u pogonu.