Novosti

Rekonstrukcija 110 kV postrojenja u TS 110/35 kV Kraljevac

6. 7. 2016

Končar - Montažni inženjering d.d. je 24. studenog 2015 potpisao ugovor za rekonstrukciju 110 kV postrojenja i uvođenje u SDV u TS 110/35 kV Kraljevac sa Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Split.

TS KraljevacRekonstrukcija110kVPostrojenjaPosao obuhvaća demontažu starog 110 kV postrojenja (demontaža glavnih sabirnica, portala, primarne i sekundarne opreme),građevinske radove, isporuku dijela elektroopreme, izradu i montažu čelične konstrukcije, elektromontažne radove te ispitivanje i puštanje u pogon.

TS 110/35 kV Kraljevac izgrađena je i puštena u pogon 1955 radi ostvarenja prve 110 kV veze između Šibenika, Splita, HE Kraljevac i Mostara. Posljednja veća rekonstrukcija 110 kV postrojenja izvedena je 1970. 

TS Kraljevac se nalazi u kanjonu rijeke Cetine uz HE Kraljevac. Izvedena je kao klasično postrojenje sa dva sistema glavnih sabirnica, dva generatorska polja, pet vodnih polja, dva transformatorska polja te spojno i mjerno polje. Budući je povezana sa hidroelektranama (HE Zakučac i HE Kraljevac), vjetroelektranom Voštane, te napaja konzumnu mrežu srednje Dalmacije (Makarska, Imotski) od iznimne je važnosti za elektroenergetski sustav.

U realizaciju projekta uključeno je više društava iz grupe KONČAR. KMI – voditelj ugovora zadužen je za isporuku dijela opreme, elektromontažne i građevinske radove te ispitivanje i puštanje u pogon. Električni visokonaponski aparati isporučuju 110 kV rastavljače i prekidače, INEM sustav istosmjernog napajanja i KET izvodi radove na ispitivanju i puštanju u pogon sustava daljinskog vođenja i zaštite.

Predviđeno je da se rekonstrukcija izvede u pet etapa. Do sada je završena prva etapa u kojoj su rekonstruirana dva generatorska polja. Završetak rekonstrukcije je predviđen za dvije godine.